Pěší výlet 7. třídy do Čestlic

Ve čtvrtek 4. září po druhé vyučovací hodině jsme se vydali pěšky do Čestlic, abychom se trochu protáhli a hlavně navštívili výstavu věnovanou osobnosti a dílu Josefa Čapka, našeho významného malíře, ilustrátora, spisovatele a dramatika. Výstava se nachází v nové budově Obecního úřadu v Čestlicích, velmi zajímavě ji dětem uvedl pan starosta Šachl. Potom děti zhlédly kousek filmu o J. Čapkovi a nakonec si prošly nainstalované panely.

Velkým lákadlem ovšem bylo hřiště za obecním úřadem a toto hřiště samozřejmě nenechaly děti bez povšimnutí…

Jindřiška Háková, třídní učitelka