Exkurze sedmáků do Prahy

Ve středu 3. září jsme se s žáky 7. třídy vydali na malou exkurzi do Prahy. Jejím cílem bylo poznávat  historii Prahy a také se v ní naučit orientovat.

Protože Staroměstské náměstí patří k historicky nejvýznamnějším místům Prahy, začali jsme právě tam. Nejprve si děti krátce vyslechly povídání o významných stavbách, jako je např. Staroměstská radnice, dům U Kamenného zvonu, Týn. Potom se samy rozdělily na skupinky a vydaly se plnit úkoly podle přiloženého plánku Staroměstského náměstí a blízkého okolí. Měly zjistit třeba názvy některých starých domů, zjistit, která významná osobnost je s domem spojená nebo jak se jmenuje chrám vyznačený v plánku. Za hodinu jsme se zase všichni sešli a ještě se kousek prošli k Národnímu muzeu. Druhý den jsme ve škole vyhodnotili nejlepší skupinu, která dostala zaslouženou odměnu.

Jindřiška Háková, třídní učitelka