Úspěch ve výtvarné soutěži

Když jsem na jaře letošního roku přemýšlela do jaké výtvarné soutěže se třída IV. A zapojí, volba byla jasná. První ročník výtvarné soutěže „Namaluj si venkov“ organizoval Spolek pro obnovu venkova ČR.

Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení.

Cílem naší účasti v umělecké soutěži bylo zastavení v dnešním moderním, technologicky vyspělém a hlavně urbanizovaném světe. Zamyšlení o životě na venkově, jeho popularizace, zvyšování povědomí mezi dětmi o zemědělské práci, tradičních řemeslech a farmaření.

Téma setí, sklizně, péče o plodiny a chov zvířat, čili život na statku, který je mozaikou různorodých aktivit, děti oslovilo natolik, že ihned zapojily fantazii a částečně i vlastní zkušenosti od prarodičů či širší rodiny a v kolektivní práci vytvořily dílo s názvem „Slepičky kam se podíváš“.

Ve spolupráci s paní učitelkou Veronikou Schilders začala vznikat postava farmáře v 3D provedení s rozličnými kohouty, slepicemi, kuřátky i vajíčky v košíku a trávě. Všechny děti přiložily ruku k dílu. Výtvor porotu zaujal natolik, že žáci naší školy získali ocenění za nejlepší kolektivní práci.

V úterý dne 11. června 2024 nás čekala vernisáž v chodbě místopředsedů Senátu Parlamentu ČR a slavnostní vyhlášení výsledků. Z více než 5 000 obrázků, kdy se do soutěže zapojilo na 500 základních škol v rámci celé ČR, byli zástupci třídy IV. A pozváni do Senátu ČR. Pozvání na slavnostní zahájení vernisáže přijala i paní ředitelka školy Ester Santolíková Štorková.

Úvodní slovo přednesla paní senátorka J. Smotlachová, která této akci udělila záštitu, vystoupila rovněž paní předsedkyně SPOV ČR europoslankyně V. Vrecionová a v neposlední řadě i pan předseda Senátu PČR M. Vystrčil. Děti měly po převzetí diplomů a cen možnost projít si nádhernou barokní budovu Valdštejnského paláce, hlavní i jednací sál. Skvělá atmosféra a nezapomenutelný zážitek byl však pro žáky největší odměnou.

Renáta Nyčová Hofmanová, třídní učitelka