Besídka (II. A)

Děti z II. A se dne 20. června 2024 odpoledne rozloučily s 2. ročníkem vystoupením, které nachystaly pro své rodiče, sourozence a prarodiče. Půlhodinové pásmo písniček, veselých básniček a maňáskových divadélek bylo doplněno hrou na zobcovou flétnu a country tancem. Přes 70 diváků, kteří úplně zaplnili multifunkční sál školy, odměnilo vystoupení druháků obrovským potleskem. Na tvářích všech bylo vidět,  jak je naše vystoupení potěšilo.

Rodičům bych chtěla poděkovat za spolupráci v tomto školním roce a mým skvělým druhákům přeji krásné zasloužené prázdniny.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka