Exkurze na Pražský hrad (III. B)

Ve středu dne 15. května 2024 se žáci III. B vydali na exkurzi na Pražský hrad. Samotná cesta třemi dopravními prostředky byla pro mnohé dobrodružstvím. Děti si vyzkoušely nejen jízdu autobusem, ale také tramvají a metrem.  V doprovodu paní průvodkyně z DDM Jižní město jsme navštívili Starý královský palác a Zlatou uličku. Protože naše paní průvodkyně má s tímto typem exkurze letité zkušenosti, dokázala děti zaujmout a předala jim i mnoho méně známých informací z naší historie.

Musím všechny žáky mojí třídy neskutečně pochválit. I když někteří jeli poprvé metrem, všichni se chovali vzorně, ohleduplně a jejich zájem o nové informace byl obrovský. Naše další návštěva Prahy bude směřovat na Vyšehrad. Po této zkušenosti vím, že to opět bude báječná exkurze.

Martina Mudruňková, třídní učitelka