Spaní ve škole (V. B)

Ve škole máme nový předmět třída a já, který vede k utváření pozitivního a přátelského klimatu ve škole, a hlavně k hodnotově pozitivnímu přístupu k životu. Žáci si těmito školními aktivitami osvojují sociální dovednosti a formují se do morálně vyzrálého člověka.

Naše pátá třída měla při jedné z těchto hodin velké přání. A tím přáním bylo spaní ve škole. Spát ve škole je sen snad každého žáka. Děti si většinou pokládají otázku: „Straší ve škole?“ Proto nesmí chybět noční bojovka. A ke snídani pro změnu nesměly chybět palačinky.

Ale to nejdůležitější, co si děti odnesly, byla dobrá nálada z této mimoškolní aktivity plné společných chvil. Zde mohly být samy sebou, za úplně jiných podmínek, ale pořád ve školním prostředí. A jak to samy děti ohodnotily? Slovy: „This is a best in the school“.

Kateřina Seidlová, třídní učitelka