První školní den

V pondělí dne 4. září byl zahájen nový školní rok 2023/2024.

Pro všechny žáky to byl jistě den významný, ale nejslavnostnější byl určitě pro děti, které přišly do školy jako žáci poprvé v životě.

Oficiální přivítání našich prvňáčků proběhlo před školou za přítomnosti paní ředitelky Ester Santolíkové Štorkové a pana starosty Petra Beneše.

Poté si paní učitelky odvedly děti společně s jejich rodiči do pavilonu E, kde proběhla jejich první vyučovací hodina. Při ní se děti vzájemně seznámily, prohlédly si svoje nové třídy a také připravené učebnice.

Všichni prvňáčci zvládli svůj vstup do školy na jedničku a odcházeli domů s úsměvem.

Přejeme jim, aby se jejich první školní rok vydařil.

Kateřina Petrášková, třídní učitelka I. B