Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky

V měsíci květnu 2023 nabízíme přijatým dětem možnost se každý týden na hodinu stát školákem, vyzkoušet si nanečisto, jak to ve škole chodí. Děti si projdou školu, aby v září nenastupovaly do úplně neznámého prostředí, vyzkouší si práci v jednotlivých školních předmětech.

Termíny školy nanečisto: středa 17. 5., středa 24. 5. a středa 31. 5. 2023 vždy od 16.00 do 17.00 hodin.

Paní učitelky si děti převezmou v 16.00 hod v šatně školy.

Děti navštěvující MŠ Průhonice si paní učitelka převezme ve školce okolo 15.45 hod a odvede je do školy, kde si je rodiče převezmou až v 17.00 hod.

Dejte prosím dětem s sebou batůžek s penálem se dvěma obyčejnými tužkami č. 1, pastelkami všech základních barev, gumou a ořezávátkem, případně pití.

Těšíme se na shledání s Vámi a Vašimi dětmi!

Soňa Svobodová Králová & Kateřina Petrášková