Přihlášení k docházce do ŠD (2023/2024)

Vážení rodiče,

pokud budete mít ve školním roce 2023/2024 zájem o umístění svého dítěte do školní družiny, prosíme o vyplnění přihlášky – Zápisního lístku do školní družiny.

Formuláře ke stažení zde: DOC, PDF.

Po vyplnění dokumentu (sken/foto) jej zašlete jako přílohu zprávy v Bakalářích vedoucí vychovatelce Evě Houlíkové a následně originál odevzdejte do 5 dnů na recepci školy. Termín pro odevzdání přihlášek je do 15. června 2023.

Děkujeme za spolupráci.

Eva Houlíková, vedoucí vychovatelka ŠD