Výtvarná soutěž

Neviditelná výstava ve spolupráci s Nadačním fondem Krasohled vyhlásila výtvarnou soutěž na téma „voda“. Cílem soutěže je propojit dvojí způsob vnímání – dětí se zrakovou vadou a jejich vrstevníků, pro které je pohled na svět očima naprosto samozřejmý. Pořadatelé by byli rádi, aby se děti navzájem inspirovaly a předaly si nápady, pocity i zážitky formou výtvarného umění.  Do kategorie vidoucích dětí se zapojili i žáci naší školy se svými haptickými obrázky. Budeme jim držet pěsti, aby se jejich obrázky porotě líbily.

Jana Bergerová, vyučující Vv