Muzeum Říčany (III. B & III. C)

Ve dnech 21. a 23. března 2023 navštívily děti muzeum v Říčanech, tentokrát s tematikou Velikonoc.

V rámci zajímavého programu si osvěžily své znalosti o svátcích jara a se zájmem si vyslechly program paní lektorky.

Následně se všichni chopili jehly a připravených tkanin, aby si ušili jarní květinu.

Výlet se nám velmi vydařil a vzhledem k tomu, že i počasí nám přálo, mohly si děti užít i venkovní prostory muzea.

Všichni se moc těšíme, až velikonoční zvyky a tradice navštíví i naše domovy.

Kateřina Petrášková & Soňa Svobodová Králová, třídní učitelky III. B & III. C