Matematika kolem nás

Již při svém působení na středních školách jsem si všimla, že žákům, kteří přichází na SŠ, velmi často schází  kontakt a provázanost s reálným světem.  Bývá pravidlem, že je pro ně dostupnější virtuální realita, která vytváří pouze iluzi skutečného  světa. Hlavně proto jsem se rozhodla posílit propojení žáků s realitou a to nenásilnou formou projektu, který jsme nazvali Matematika kolem nás.

Cílem je, aby si žáci více všímali reálného světa, aby se dívali okolo sebe  a aby poznatky, které získávají  v hodinách matematiky, dokázali přenést i do reálného života. Aby prostě viděli souvislosti mezi tím, co se v hodinách učíme a s čím se reálně setkávají.

Musím říci, že mě výsledky jejich snažení často velmi mile překvapí!  Ať již jsou to  fotografie reálných objektů, nebo jejich vtipně okomentované matematické poznatky. Nakonec posuďte sami…

Marie Jaroušková, vyučující M