Říjen v družině

Všechna oddělení školní družiny se během září naučila společně dobře pracovat, sžila se, a tak se v říjnu mohla pustit s chutí do práce.

Na podzim se na zahradách sklízí velké množství ovoce a zeleniny. V některých odděleních jsme je zpracovali výtvarně, vznikly krásně orámované mísy s ovocem, někde se „výtvarně kompotovalo“, jinde se naopak ochutnávalo a odvážlivci zkusili dary ze zahrad poznávat podle chuti.

Při pobytu venku jsme pozorovali změny v přírodě, povídali si o tom, jak se zvířata chystají na zimu. V nejednom oddělení se vzpomnělo na odlétání vlaštovek do teplých krajin a vznikaly buď vlaštovky podobné těm živým, nebo se skládaly různé z papíru. Zjišťovalo se, který typ lépe létá. V odděleních se učily podzimní básně a zpívaly se tematické písně.

Svátek Halloween se hlavně u dětí stává stále populárnější, proto jsme i my vyráběli netopýry, duchy, pavouky a hlavně vytvářeli dýňové lucerny. V 7. oddělení přišli dne 27. října 2022 na pomoc i rodiče, kteří strávili s dětmi příjemné odpoledne.

Obec Průhonice dodala do školy několik dýní, ze kterých také vznikly lucerny, a společně s našimi výrobky posloužily k výzdobě náměstí a parku při lampionovém průvodu konaném dne 31. října. Velmi nás těší, že jsme i my mohli přiložit ruce k dílu.

Nezapomněli jsme však ani na Svátek všech svatých a na Dušičky.

Celá základní škola se zapojila do akce „Ukliďme svět“. 4. oddělení družiny sesbíralo v okolí Botiče nemalé množství odpadků.

Naše školní družina není odtržena od chodu školy. Proto v rámci projektu 1.–3. ročníku na téma „Voda“ navštíví jednotlivá oddělení školní družiny ČOV v Průhonicích. Žáci z 3. oddělení se již 13. října dozvěděli spoustu zajímavých informací, které určitě uplatní nejen v hodinách prvouky.

Školní družina je také zapojena do tzv. Šablon OP JAK, díky kterým bude během celého školního roku probíhat spousta akcí.

Všichni se máme na co těšit.

Dana Otradovcová