Den laskavosti (II. B)

Dne 13. listopadu 2022 proběhl světový den laskavosti, a proto si žáci II. B v pondělí 14. listopadu 2022 udělali svůj vlastní DEN LASKOVOSTI. Ráno o třídnické hodině jsme si vysvětlili, proč je důležité dělat dobré skutky, jakou mohou mít podobu, a vyprávěli jsme si, co nám dělá a naopak nedělá radost.

Ve skupinkách si děti připravily různé možnosti laskavostí, které lze během dne ve škole, ale i doma udělat. Na speciální pracovní list si pak všichni zaznamenávali, koho a jak během dne potěšili. Při závěrečném zhodnocení celého dne, jsme došli k závěru, že LASKAVOST PLODÍ LASKAVOST a to je velmi důležité poznání.

Martina Mudruňková, třídní učitelka