Volby do žákovského parlamentu

Na naší škole je již dlouholetou tradicí, že se každý rok začátkem září volí noví zástupci tříd do žákovského parlamentu. I letos tomu nebylo jinak. Volby proběhly ve dnech 9. a 12. září, kdy jednotliví kandidáti mohli svým projevem přesvědčit své spolužáky o důvodu zvolení. Celkem tak bylo zvoleno 41 nových „parlamenťáků“ z 2. až 9. ročníku.

Oficiálně byli jmenováni v úterý dne 13. září 2022 paní ředitelkou Ester Santolíkovou Štorkovou a paní zástupkyní Romanou Šilovou.

Členové žákovského parlamentu by měli:

  • zprostředkovávat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy
  • předcházet negativním jevům na škole
  • připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování
  • řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy,
  • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy

První zasedání školního roku 2022/2023 se odehrálo ve čtvrtek dne 15. září 2022 v 7:15 hodin.

Všem zvoleným „parlamenťákům“ gratulujeme!

Lucie Fatrdlová, koordinátorka ŽP