Doplňovací volby do školské rady

Vážení rodiče,

v pondělí dne 12. září 2022 (1. stupeň) a v úterý dne 13. září 2022 (2. stupeň) se v době konání třídních schůzek (17–18 hod.) uskuteční doplňovací volby zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady při Základní škole Průhonice, okres Praha–západ.

Volit se bude 1 zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků vzhledem k tomu, že k 31. 8. 2022 zanikl mandát paní Veroniky Schilders.

Vyzývám tímto všechny zájemce o práci ve školské radě, aby oznámili svoji kandidaturu na e–mailovou adresu roman.navratil@zspruhonice.cz do pondělí dne 5. září 2022.

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy