Absolvent 2022

Po jednoleté přestávce způsobené pandemií covidu-19 se ve středu dne 29. června 2022 do Rytířského sálu průhonického zámku vrátila jedna z nejvýznamnějších akcí ZŠ Průhonice – Absolvent. V jejím průběhu došlo k předání cen obce za nejlepší absolventské práce roku 2022.

Slavnostním podvečerem provedla paní ředitelka Ester Santolíková Štorková a zúčastnilo se jej vedení obce Průhonice v čele s panem starostou Bohumilem Řehákem a panem místostarostou Petrem Benešem.

Školní kolo Absolventa se uskutečnilo již ve čtvrtek dne 23. června a v pátek dne 24. června 2022. Zapojila se do něj převážná většina žáků 9. ročníku. Deváťáci si připravili velmi kvalitní prezentace z mnoha oborů lidské činnosti a vědeckých disciplín. Pro porotu složenou z vedení školy a třídních učitelů bylo velmi obtížné vybrat tři postupující do finálového kola. Nakonec byly vybrány absolventské práce Barbory Pavlíčkové „Trekové bruslení“,  Matěje Krále „Investování“ a Adely Špačkové „Udržitelná architektura“.

Barbora do svého vystoupení promítla svoji velkou zálibu, ke které se dostala v průběhu pandemie a distanční výuky. Provedla nás historií bruslení ve světě i u nás. Prezentaci zpestřila pěkně sestříhaným videem, které všem ukázalo její pokrok i pády, které ji však neodradily, ale naopak ji posunuly dál. Vedoucím absolventské práce byl pan učitel Dominik Zmeškal.

Matěj takřka jako zkušený profesionál seznámil všechny přítomné s tajemstvím akcií, kryptoměn a investic. Ve svém vystoupení zúročil svůj zájem o svět financí a mnoho diváků překvapil tím, že ve svém věku se již do investování v oblasti kryptoměn pustil. Vedoucím absolventské práce byla paní učitelka Marie Jaroušková.

Adelino vystoupení se věnovalo udržitelné architektuře, tedy oboru, který je v souvislosti s globální klimatickou krizí vysoce aktuální. Prezentace vycházela z nejnovějších vědeckých poznatků, ukázala příklady low-tech a high-tech architektury i využití obnovitelných zdrojů energie. Adeliným konzultantem byl její dědeček – pan profesor Robert Špaček, slovenský architekt a univerzitní profesor.

Všichni tři jmenovaní zvládli svoje finálové vystoupení s naprostou jistotou a oprávněně si zasloužili potlesk zcela zaplněného Rytířského sálu.

Hostem slavnostního podvečera byl známý český herec, dabér a moderátor Jan Čenský, který svým velmi noblesním a elegantním způsobem ohodnotil každé vystoupení. Pan Čenský si s našimi deváťáky zazpíval písničku „Dělání“ z legendární televizní pohádky Princové jsou na draka.

Na závěr bych chtěl vyjádřit poděkování obci Průhonice, bez jejíž podpory by Absolvent nemohl proběhnout v rozsahu, v jakém probíhá. Velké díky si zaslouží paní učitelka Světlana Vrbková za nácvik hudebních vystoupení a třídní učitelé Radka Jílková a Lukáš Kačinetz za vedení třídních kolektivů. Ocenění si zaslouží též deváťáci, kteří se s vervou pustili do svých prezentací, i všichni, kteří vedli jejich absolventské práce. V neposlední řadě patří obrovské uznání rodičům, bez jejichž výchovy a podpory by se nikdo z našich absolventů nedostal tak daleko. Děkujeme!

Roman Navrátil