Národní muzeum (V. C)

Dne 23. června 2022 jsme se s V. C vydali na exkurzi do Národního muzea. Postupně jsme prošli šesti sály s různými tématy. Viděli jsme řadu zajímavých živočichů a nejen jich. Výstava má v názvu slovo evoluce, protože je zde vidět, jak se jednotliví živočichové v průběhu věků vyvíjeli a stále vyvíjí.

Sál minerálů – v tomto sálu jsme se mohli  přenést do doby, kdy se v muzeu procházely dámy v krinolínách a pánové v cylindrech a kdy muzejní sbírky vznikaly z darů českých vlastenců a šlechticů. Mezi čtyřmi tisíci exponáty si každý přišel na své.

„Výlet do pravěku“ provedl žáky expozicí pravěké přírody. V jednotlivých sálech jsme si mohli představit, jak vypadalo území naší země v nejdůležitějších periodách pravěku. Zavítali jsme pod hladinu kambrického nebo jurského moře, do třetihorních lesů nebo na pláně lovců mamutů. Seznámili jsme se s hlavními živočichy a rostlinami nejen na modelech.  V kopuli Národního muzea jsme byli okouzleni nádherným výhledem na naši krásnou Prahu. Všem se výlet moc líbil a určitě se brzy do Muzea vrátíme na další prohlídku.

Markéta Průšová