Dopravní výchova (4. roč.)

V týdnu od 16. do 20. května 2022 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili v rámci minimálního preventivního programu akce BESIP. Spolu s třídními učiteli vyrazili na dopravní hřiště v Říčanech. Zde si pod vedením lektorky žáci zopakovali a upevnili znalosti pravidel silničního provozu, absolvovali písemný test a závěrečné praktické jízdy na kolech. Úspěšní absolventi získali průkaz cyklisty.

Lucie Stuchlíková & Veronika Pöschlová & Karel Šíma, tř. uč. 4. ročníku