Čarodějnické odpoledne (ŠD)

V pondělí 2. května 2022 se na školní hřiště ZŠ Průhonice slétlo téměř 140 čarodějů a čarodějnic ke svému čarodějnickému reji. Pod vedením svých o tisíce let starších kolegyň předváděli své dovednosti ve skákání v pytlích, hodu očarovaným jablkem na cíl, zručnosti nošení vajíček na lžíci. V divotvorných nádobách naplněných šrotem, zrním a vodou hledali ukryté poklady, zakřivenou holí honili myši mezi kameny, společně se snažili rozluštit kouzelné hádanky nebo si vyzkoušeli svou paměť při přípravě různých potřeb pro čarování.

Jejich společné setkání přineslo všem hodně smíchu a veselí a celou příjemnou atmosféru podpořilo i příjemné slunečné počasí. Za jejich snahu na ně čekala na konci sladká odměna.

Eva Houlíková, vedoucí vychovatelka