Výročí Květnového povstání a vyhlazení Lidic

Ve čtvrtek dne 5. května 2022 si obec Průhonice připomněla slavnostním shromážděním na náměstí 77. výročí vypuknutí Pražského povstání, do kterého se v památných květnových dnech roku 1945 zapojilo šestnáct místních občanů. Pietní akce se zúčastnilo vedení obce v čele s panem starostou Bohumilem Řehákem a panem místostarostou Petrem Benešem, kteří uctili památku padlých položením věnců u pomníku obětí 1. a 2. světové války. Slavnostní podvečer byl pěvecky doprovázen žáky základní školy pod vedením paní učitelky Světlany Vrbkové. Pro desítky přítomných občanů bylo po skončení oficiální části podvečera připraveno živé vystoupení jazzové kapely MK3 Band a drobné občerstvení. Vydařenou akci nezkazily ani rozmary počasí.

Důstojnému připomenutí Květnového povstání na průhonickém náměstí předcházelo slavnostní vysazení Lidické hrušně před budovou místní školy, kterého se vedle shora uvedených nejvyšších představitelů obce zúčastnil i pan Antonín Nešpor z Občanského Spolku Lidice a pan Miroslav Kaliba ze Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích. Maminky obou pánů patřily k lidickým ženám, které přežily hrůzné události z 10. června 1942, následný pobyt v nacistických koncentračních táborech i pochod smrti v závěru 2. světové války.

Jistě mnohé čtenáře napadne otázka, proč se v Průhonicích sázela Lidická hrušeň. Hrušeň je jediným ovocným stromem vysazeným uprostřed bývalé obce, který přežil vyhlazení Lidic. V Průhonicích byla vysazena již 39. naroubovaná hrušeň z lidického štěpu.

K pánům Nešporovi a Kalibovi směřuje rovněž velké poděkování za besedu, kterou si připravili pro žáky 9. ročníku naší základní školy. Povídání a vzpomínání o lidických událostech s lidmi, jejichž mnozí nejbližší příbuzní hrůzné události v Lidicích před 80 lety nepřežili, dalo žákům více než sebelépe připravená hodina dějepisu.

Obě akce – připomenutí Květnového povstání 1945 i sázení Lidické hrušně, se staly důstojnou připomínkou historických událostí spojených s nejstrašnějším válečným konfliktem lidské historie.

Kéž by se Lidická hrušeň pro všechny kolemjdoucí stala nejen připomínkou nevinných obětí z Lidic, ale i symbolem naděje na lepší a klidnou budoucnost nás všech.

Roman Navrátil