Etické dílny v I. B

Etické dílny jsou certifikované programy primární prevence.
Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.  Zároveň splňují zásady efektivní prevence.

V naší třídě I. B proběhly v úterý 22. února 2022 tyto Etické dílny poprvé. Měli jsme téma „Hrajeme si spolu“. Cílem bylo pomocí metod, jako je hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity a hry, upevnit si pojmy: POMÁHÁME SI, SPOJÍME SÍLY, ČEKÁME a MŮŽEME ŘÍCI NE.

Po celou dobu programu děti provázela maňásková loutka, která celý program odlehčila a dětem se moc líbila.

Věřím, že i další, navazující Etické dílny přinesou také mnoho nových poznatků a radosti ze hry.

Martina Mudruňková, třídní učitelka