Největší vynálezy (II. C)

Děti z II. C četly v čítance zajímavé příběhy o lidských vynálezech a toto téma je velmi zaujalo. Položili jsme si otázku, co je největší vynález lidstva. Záhy jsme zjistili, že odpověď nebude vůbec jednoduchá. Rozpoutala se bouřlivá debata, kde děti obhajovaly své osobní kandidáty na největší vynález. Bylo zajímavé sledovat, jak už v tomto věku dokážou někteří přemýšlet v souvislostech a uvědomují si význam věcí kolem nás, některé argumenty byly velmi přesvědčivé.

Protože jsme se samozřejmě nemohly dobrat jednoznačného vítěze, rozhodli jsme se, že bude dobré se o svých kandidátech ještě více dozvědět a vypracovat o nich referát. V něm každý popsal význam vybraného objevu pro lidstvo a v krátké prezentaci ho představil ostatním. Děti se učily referát zpracovat podle předem daných kritérií přehledně a atraktivně, s výrazným nadpisem, s rukou napsanými popisky a zajímavým výtvarným zpracováním. Někteří při své prezentaci předvedli i názornou ukázku nebo pokus objasňující fungování vynálezu.

Referáty se dětem velmi povedly, proto jsme z nich udělali výstavu v šatně školy, kde si je mohou všichni žáci prohlédnout a zamyslet se, co je pro ně ten největší vynález.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka