Dětský den ve školní družině

Dne 2. června 2021 oslavili žáci ze školní družiny Mezinárodní den dětí. Vychovatelky pro ně připravily na zahradě školy a na školním hřišti stanoviště, kde museli společnými silami plnit dané úkoly. Všichni se s radostí zapojili a užili si po dlouhé době společnou akci. Děti potěšilo skákání v pytli, nošení pingpongového míčku, házení míčku na cíl, slalom s míčkem mezi kuželi florbalovou hokejkou, ale i žonglování nebo stavění věží z kostek. Velice se líbila i aktivita hledání otázek, na které měli společně odpovídat.

Za splnění úkolu na daném stanovišti vždy obdrželo každé oddělení jednu část mapy, jako indicii k nalezení pokladu. Všechna oddělení obdržela všechny části mapy a po jejím složení netrvalo dlouho a poklad byl odhalen.

Radost, smích a všeobecné veselí bylo podpořeno i krásným slunečným počasím. Všichni žáci i paní vychovatelky si užili příjemné odpoledne a budou se těšit na další akce.

Eva Houlíková, vedoucí vychovatelka