Dobrovolný referát (III. B)

Také v tomto školním roce jsme byli postaveni před novou situaci – distanční výuku. Po zpětném ohlédnutí můžeme konstatovat, že výuka funguje a posunujeme se dál. Pečlivě pomáháme dětem, které naší pomoc potřebují, ale je zde také spousta nadaných dětí, pro které je velmi důležitý přísun nových podnětů a výzev.

Proto jsem žákům III. B nabídla práci na dobrovolných referátech. Měli jsme vypsáno 10 možných témat: T. G. MASARYK, VÁCLAV HAVEL, KAREL IV., PRAHA, PRAŽSKÝ HRAD, KATEDRÁLA SVATÉHO VÍTA, KARLŮV MOST, ORLOJ, NÁRODNÍ DIVADLO, TANČÍCÍ DŮM. Účast byla dobrovolná, práce nebyla na známky a všechny získané informace musely být psány vlastní rukou. Žáci svůj referát mohli vyzdobit vytisknutými nebo nakreslenými obrázky.

V pátek dne 16. dubna 2021 proběhla během prezenční výuky v naší třídě III. B prezentace referátů. Z 23 žáků si připravilo referát 21. Všechny referáty byly nádherně zpracované. Děti si vzájemně předávaly nové poznatky, během přestávek nad referáty diskutovaly a ve třídě vládla velmi příjemná atmosféra.

Chtěla bych touto cestou poděkovat také rodičům žáků III. B za spolupráci a podporu, kterou mi po celou dobu výuky ať distanční, či prezenční projevují.

Martina Mudruňková, třídní učitelka