Matematický klokan 2021

Dne 19. března 2021 proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan 2021. Soutěžilo se distanční formou a sice ve  ve dvou kategoriích – Benjamín a Kadet. Přihlášení žáci v předem stanoveném čase  vypracovávali v prostředí domova před zapnutými  kamerami 24 úloh, které jim byly zaslány prostřednictvím platformy MS Teams a svoje odpovědi zaznamenávali do karty odpovědí, která jim byla posléze vyhodnocena.

Kategorie Benjamín se účastnilo celkem 12 žáků ze 6. a 7. ročníku. Nejlepší řešitelé získali 71 b. (ze 120 možných). Na prvních třech pozicích v této kategorii se umísti tito žáci:

  1. místo: Lin Jinxuan – 6. A, Poustková Alžběta – 6. B, Krchovová Jana – 7. B (71 b)
  2. místo: Svobodová Tereza – 7. B (69b)
  3. místo: Hálová Ellen – 6. A (67b)

Kategorie Kadet se účastnilo celkem 21 žáků z 8. a 9. ročníku. Nejlepší řešitelka dosáhla 69 b. (ze 120 možných). Na prvních třech pozicích v této kategorii se umístili tito žáci:

  1. místo: Konečná Karolína – 9.B (69b)
  2. místo: Fejl Ondřej – 9. A (63b)
  3. místo: Boháč Denis – 9. A (60b)

Děkujeme všem zúčastněným žákům za účast!  Vážíme si faktu, že i v této nelehké době neztratili žáci zájem se zaobírat matematikou a řešit i trochu netradiční matematické úlohy nad rámec svých školních povinností.

Marie Jaroušková, vyučující M