Jsme tu pro vás – Školní poradenské pracoviště

I v této době, kdy jsou školy zavřené a výuka se přesunula do domácího prostředí, vám je k dispozici školní poradenské pracoviště. Můžete nám psát, telefonovat, případně si domluvit on-line schůzku.

  • Mgr. Alena Randusová – školní speciální pedagožka a výchovná poradkyně – např. speciálně pedagogická péče, vzdělávací potíže, kariérové poradenství.
  • Bc. Eva Houlíková – školní metodička prevence – např. zneužívání sociálních sítí, závislosti, návykové látky.
  • Mgr. Kristýna Porazilová – školní psycholožka – např. výchovné poradenství, vztahové obtíže, psychické potíže, krizová intervence, hygiena učení.

Kontakty ZDE.