Hledání pokladu (IV. A)

Je pátek, ale ne ledajaký. Od rána se těšíme, co nám tento den přinese.

Svačiny a pití balíme do batůžků a vyrážíme na dlouhou cestu za pokladem. Orientujeme se ve třech různých druzích map, které díky znalostem z hodin vlastivědy již umíme číst. Mapy v sobě navíc ukrývají úkoly z přírodovědy a ty musíme plnit. Ale protože jsme šikovní, vše hravě zvládáme. Trasa vede cestou od školy přes náměstí směrem do Průhonického parku. Počasí nám přeje, zima nám není, zahříváme se společnou radostí ze splnění všech úkolů. Před námi je již poslední úkol „Hledej poklad“. „Hurá, máme ho!“ Pochutnáváme si na něm a míříme zpět do školy.

Děti se během tohoto dne učily spolupracovat, organizovat práci ve skupině, přijímat individuální odpovědnost za splněné úkoly. Navazovaly na poznatky z prvouky, učily se pozorovat a číst z plánů a map, poznávat různé druhy rostlin a pozorovat nejbližší okolí školy.

Aneta Richterová & Monika Pelcová