Žákovský parlament

Na začátku tohoto školního roku neproběhly volby do školního žákovského parlamentu, protože by vzhledem k současné epidemiologické situaci nebylo možné pravidelné scházení zvolených zástupců na společných setkáních. Až do odvolání proto zůstanou ve své funkci zástupci tříd zvolení v minulém školním roce, kteří budou moci nápady, připomínky a podněty pro co nejlepší chod školy tlumočit od svých tříd směrem k vedení školy prostřednictvím koordinátorek parlamentu (paní učitelky Kaplanové a paní učitelky Richterové). Budou si tak moct vynahradit měsíce, kdy probíhala distanční výuka.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem našim parlamenťákům za jejich aktivitu a všechnu práci v uplynulém školním roce.

Ilona Kaplanová, koordinátorka žákovského parlamentu