Volby do školské rady – opakovaná výzva

Vzhledem k tomu, že se doplňovacích voleb zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků konaných ve dnech 17.–21. února 2020 nezúčastnila volebním řádem požadovaná jedna třetina oprávněných osob, jsou volby považovány za neplatné.

Přípravný výbor proto opětovně svolává zákonné zástupce nezletilých žáků školy k volbám do školské rady dle § 167, odst. 1, 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice.

Volby se konají v úterý dne 8. září 2020 v době třídních schůzek 1. stupně a v úterý dne 15. září 2020 v době třídních schůzek 2. stupně v budově Základní školy Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191.

Jedná se o náhradní termín za březen 2020, kdy se volby neuskutečnily z důvodu zrušení výuky na všech základních školách

Volit se budou 3 zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků.

Vyzývám tímto všechny zájemce o práci ve školské radě, aby oznámili svoji kandidaturu na e-mailovou adresu roman.navratil@zspruhonice.cz do pátku 4. září 2020.

V Průhonicích dne 24. srpna 2020

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy