Rozmístění tříd, třídnictví (20/21)

Ředitelka školy: Mgr. Ester Santolíková Štorková Pavilon B (1. p.)
Zást. řed. pro 1. stupeň: Mgr. Romana Šilová Pavilon B (1. p.)
Zást. řed. pro 2. stupeň: Mgr. Roman Navrátil Pavilon B (1. p.)
Ekonomka školy: Z. Doubravová, V. Krasnova Pavilon B (1. p.)
Školník: Josef Houlík Pavilon B (suterén)
Sborovna Pavilon B (1. p.)
   
TŘÍDY 1. STUPNĚ
I. A: Mgr. Michaela Kačinetzová Pavilon E (1. p.)
I. B: PaedDr. Kateřina Petrášková Pavilon E (1. p.)
I. C: Mgr. Soňa Svobodová Králová Pavilon E (1. p.)
II. A: Mgr. Lucie Fatrdlová Pavilon E (přízemí)
II. B: Mgr. Alena Fingralová Pavilon D (přízemí)
II. C: Mgr. Ilona Kaplanová Pavilon E (přízemí)
III. A: Mgr. Jana Bergerová Pavilon A (přízemí)
III. B: Mgr. Martina Mudruňková Pavilon A (přízemí)
III. C: Mgr. Lucie Stuchlíková Pavilon D (přízemí)
IV. A: Mgr. Aneta Richterová Pavilon A (přízemí)
IV. B: Mgr. Gabriela Kubanová Pavilon C (1. p.)
IV. C: Simona Pálová Pavilon C (1. p.)
V. A: Mgr. Markéta Průšová Pavilon A (1. p.)
V. B: Mgr. Petra Švábíková Pavilon A (1. p.)
V. C: Mgr. Veronika Pöschlová Pavilon A (1. p.)
   
   
TŘÍDY 2. STUPNĚ
VI. A: Mgr. Hana Helcl Hoffmannová Pavilon D (přízemí)
VI. B: Ing. Barbora Vošická Pavilon C (1. p.)
VII. A: Mgr. Světlana Vrbková Pavilon D (1. p.)
VII. B: Bc. Lucie Mazurová Pavilon B (1. p.)
VIII. A: Mgr. Radka Jílková Pavilon D (1. p.)
VIII. B: Mgr. Lukáš Kačinetz Pavilon B (přízemí)
IX. A: Mgr. Jana Hanusová Pavilon D (1. p.)
IX. B: Mgr. Iva Chudomelová Pavilon D (1. p.)
   
ŠKOLNÍ DRUŽINA
I. oddělení: Jan Pospíšil Pavilon E (1. p., třída I. A)
II. oddělení: Alena Neužilová Pavilon E (1. p., třída I. B)
III. oddělení: Bc. Eva Houlíková Pavilon E (1. p., třída I. C)
IV. oddělení: Soňa Smržová Pavilon E (přízemí, třída II. A)
V. oddělení: Mgr. Dana Otradovcová Pavilon D (přízemí, třída II. B)
VI. oddělení: Zuzana Hubingerová Pavilon E (přízemí, třída II. C)
VII. oddělení: Iva Marvanová Pavilon D (přízemí, třída III. C)