Opatření školy ke koronaviru

Vážení rodiče,

z preventivních důvodů jsem dne 9. března 2020 rozhodla o následujících opatřeních:

  • na recepci školy je zaveden nový způsob vyzvedávání žáků ze ŠD (telefonní aparát bude obsluhovat pouze pracovník recepce),
  • byl posílen úklid školy (pravidelná dezinfekce),
  • budou pořízena bezdotyková dezinfekční stanoviště (školní jídelna, recepce) a nakoupena dezinfekční mýdla na všechny toalety,
  • učitelé budou používat bezdotykový laserový teploměr k rychlému měření teploty, který škole zakoupila Obec Průhonice,
  • byl odvolán Den otevřených dveří, který se měl konat ve čtvrtek dne 19. března 2020,
  • byla zrušena účast žáků ZŠ Průhonice na všech soutěžních akcích (vědomostních i sportovních) konaných mimo školu,
  • byly zrušeny všechny exkurze/zájezdy (vnitrostátní i zahraniční).

Dovolte, abych na Vás apelovala, abyste nechali své děti doma zejména:

  • pokud u svých dětí zaznamenáte sebemenší změny zdravotního stavu (zvýšená teplota, kašel, rýma, bolesti svalů),
  • pokud sami chcete zabránit šíření nemoci nebo máte sebemenší pochybnost o tom, že v prostředí školského zařízení je možno garantovat nulové riziko nákazy.

V takovém případě bude absence Vašich dětí ve škole uznána jako omluvená.

Vezměte prosím na vědomí, že jsem povinna dodržovat platnou legislativu a nemohu zabraňovat vstupu do školy těm žákům, kteří se v době jarních prázdnin pohybovali v cizině v nerizikových oblastech!

Ještě jednou děkuji všem ZODPOVĚDNÝM RODIČŮM, kteří nechali svoje děti doma, i když se vrátili z rizikové oblasti v době před termínem vyhlášené povinné karantény.

To, jak se bude situace vyvíjet, bude záležet především na vzájemné odpovědnosti.

Děkuji za ohleduplnost, klid a rozvahu.

V Průhonicích dne 9. března 2020.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy