Koronavirus – aktualizace

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března 2020 z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky – rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_4107_1.html

Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některý žák nebo některý zaměstnanec navrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak dle doporučení MŠMT oddělíme tuto osobu od ostatních a spojíme se s krajskou hygienickou stanicí.

V souvislosti s tímto opatřením doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí necestovat na území Itálie, viz AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ MZV ZDE.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy