Exkurze do Lidic (9. roč.)

Možná i sychravé a větrné počasí podtrhovalo atmosféru exkurze do Lidic, které se v pátek dne 28. února 2020 účastnily obě deváté třídy.

Po příjezdu do Lidic jsme zhlédli projekci věnovanou nejdříve i době před válkou, kdy ještě v Lidicích vládl klid a mír. V minutách poté, kde už se odehrává jen zlo, si snad každý z nás snažil představit, jak krutá doba to byla. Poté jsme se vydali na místa, kde dřív stály domy z vesnice, prošli místy, kde stával lidický kostel a statky, zastavili se u památníku, který znázorňuje dětské oběti vypálení Lidic, přičemž toto místo patří k těm nejdojemnějším. Jako třetí a poslední část naší exkurze jsme si prohlédli stálou expozici o lidické tragédii, která nese název „A nevinní byli vinni“. Expozice nabízí emotivní vstup do pohnuté historie, která postihla obec Lidce v době protektorátu Čechy a Morava. Jsou zde prezentovány snímky a záběry archivních materiálů, světelné obrazy už neexistujících lidí a obce, připomenutí tváří a jmen, které by neměly zmizet z paměti.

Byla to krásná exkurze na velmi silném místě.

Závěrem krátké zamyšlení žákyně IX. A Apoleny Ponížilové: „Co na mě v Lidicích nejvíc zapůsobilo? Těch věcí bylo určitě víc, jednou z nich bylo například to, když jsme procházeli částí, kde Lidice stály dříve, tak jsme došli k místu, kde původně stál statek, u kterého bylo zastřeleno 173 lidických mužů a dnes je tam postavena zídka přesně na stejném místě jako stála ta zeď, u které tyto muže zastřelili. Hned vedle je hromadný hrob. Určitě každý, kdo Lidice navštíví, by měl aspoň chvilku věnovat pomníku lidických dětí, který je zajímavý v tom, že děti zachycuje v oblečení, ve kterém byly odvedeny od svých rodičů a přibližně ve stejném věku, ale obličeje těchto dětí jsou jiné, aby ženám, které na rozdíl od svých dětí přežily, nepřipomínaly prožité hrůzy.“

Hana Helcl Hoffmannová, třídní učitelka IX. A