Volby do školské rady

Vážení rodiče,

ve dnech 17.–21. února 2020 se uskuteční volby zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady při Základní škole Průhonice, okres Praha–západ.

Vyzývám tímto všechny zájemce o práci ve školské radě, aby oznámili svoji kandidaturu na e–mailovou adresu roman.navratil@zspruhonice.cz do pátku 31. ledna 2020.

V Průhonicích dne 10. ledna 2020

 

Mgr. Ester Santolíková Štorková v. r.

ředitelka školy