Podzimní prázdniny – provoz ŠD

Vážení rodiče,
v době podzimních prázdnin (29.–30. 10.) bude školní družina v provozu od 7.00 hodin do 17.00 hodin.
Otevře se pouze při počtu přihlášených 10 a více žáků. Nebude zajištěno stravování.

Žáky je nutné přihlásit písemně přes Bakaláře u vedoucí vychovatelky školní družiny Evy Kohoutové do 21. 10. 2019.

R. Navrátil, zást. řed.