Vánoční vystoupení 2018

Stalo se hezkou tradicí, že naše škola připravuje každoročně v prosinci vánoční vystoupení pro rodiče žáků i širokou veřejnost.

Letos jsme se rozhodli pro novou koncepci. Třídy spojily své síly a připravily jedno společné vystoupení za celý ročník. Bylo sice náročnější zkoordinovat nácvik žáků z několika tříd najednou, ale získali jsme novou cennou zkušenost ze spolupráce vyučujících i žáků napříč jednotlivými třídami. Každý vnesl do příprav své nápady a představy, vše se postupně zdokonalovalo, až se díky týmové spolupráci zrodila velmi kvalitní vystoupení.

Naše vystoupení jsme mohli znovu prezentovat v kongresovém sále hotelu Floret, za což patří obecnímu úřadu velké poděkování. Vedení hotelu a jeho zaměstnanci nám opět vyšli vstříc a umožnili nám uspořádat i organizačně náročnou generální zkoušku všech účinkujících den před vystoupením. Protože v naší škole neustále narůstá počet žáků, zvyšuje se tím pochopitelně i počet diváků, kteří vystoupení chtějí zhlédnout. Větší sál bohužel není v Průhonicích k dispozici, a tak je náročné zajistit organizaci celého programu. Tento rok se ale díky pochopení a toleranci diváků podařilo udržet hladký průběh večera, a tak jsme si to všichni mohli opravdu užít.

Celým programem provázeli šikovní moderátoři z 9. ročníku Lucie Bergerová a Jáchym Kartoška. Hned po úvodním slovu paní ředitelky Ester Štorkové a nového pana starosty Bohumila Řeháka zahájili večer svým tanečním pohádkovým vystoupením naši prvňáčci. Pódium se zaplnilo roztomilými skřítky a Leontýnkami z filmu Ať žijí duchové. Po nich přišlo na řadu vystoupení druháčků s anglickou vánoční písní We Wish You a Merry Christmas. Část dětí nejprve zahrála předehru k písni na boomwhackers, trubky naladěné v různých tónech, a pak už se druháci rozezpívali. Další část dětí zpěv tanečně doprovodila mazurkou a valčíkovou výměnou. V mohutném závěru se anglický originál přeměnil v česky zpívané vánoční přání, složené speciálně pro toto vystoupení. Třeťákům se velmi povedla píseň Čas vánoční za skvělého klavírního doprovodu paní učitelky Anny Marie Špičkové, která zajistila hudební doprovod i u většiny dalších vystoupení. Pak přišli na řadu převážně žáci druhého stupně, kteří veselou píseň Jingle Bells doprovodili rytmickými nástroji a zvoněním mnoha rolniček. Žáci 7. ročníku nás provedli ve svém recitačním pásmu, které doplnily koledy, od adventu až do doby vánoční. Na pódiu je vystřídali páťáci, kteří zazpívali píseň Tisíc andělů za doprovodu klavíru a zobcové flétny. Zážitek z krásné písně byl umocněný dobovým tancem nádherně oděných tanečníků a tanečnic. Celý sál se pak ponořil do tmy, aby mohlo vyniknout překvapivé světelné představení žáků 8. ročníku za zpěvu písně Půlnoční. Dětská vystoupení uzavřeli čtvrťáci zpěvem Vánoční modlitbičky s velmi dojemným závěrem.

Jako tradičně úplný konec programu patřil vystoupení učitelů, které podpořil zpěvem i sbor žáků. Nejprve netradičně zazněly africké rytmy při písni Siyahamba, kterou jsme doprovodili rytmickými nástroji, luskáním, tleskáním i pohybem. Poté následovala píseň Šťastné a veselé z pohádky Zimní víla se dvěma úžasnými pěveckými sóly a s doprovodem klavíru, flétny a houslí. Touto písní jsme se rozloučili a všem divákům popřáli šťastné a veselé vánoční svátky.

Poděkování si zaslouží všichni, kteří se na přípravě vánočního vystoupení podíleli. Děkujeme také divákům, kteří potleskem a často také následnými děkovnými zprávami na internetu odměnili všechna naše vystoupení.

Těšíme se na příští setkání!

Ilona Kaplanová