Školní družina v plném proudu

Krásné září, zalité sluncem, si užívali žáci, kteří v novém školním roce navštěvují školní družinu. Seznamovací aktivity, jež pro ně na první týden připravili jejich vychovatelky a vychovatel, se tak mohly odehrávat na hřišti, zahradě školy i obecním hřišti. Noví žáci se seznamovali nejen mezi sebou navzájem, ale i s prostorami školy a jídelny. Společně si vytvořili pravidla spolupráce v jednotlivých odděleních.

V dalších týdnech realizovali vychovatelé se žáky řadu aktivit. Při projektu s názvem Voda živá si malí školáci užili v různých soutěžích mnoho legrace, poznávali vlastnosti vody, proces její úpravy na pitnou atd.

Týden s duhovými barvami vyvrcholil v pátek 21. září. Žáci se sešli v odstínu svého oddělení na zahradě školy a společně vytvořený oblouk duhy svítil do dáli. Hned poté následovalo téma stavění domu a obydlí. Při této činnosti využívali různé materiály. Dětem se velice líbilo stavění domečků na okraji lesa.

V říjnu se začala příroda vybarvovat do své krásy, a proto hned první týden byl ve znamení práce s podzimními listy a plody. Žáci si svými krásnými výtvory a kolážemi vyzdobili třídy, nástěnky, zemitými barvami zářily i chodby školy. Podzim je výjimečný i pro mnoho zvířat, proto náplní dalších říjnových dnů bylo, jak se kdo z nich připravuje na zimu a jak ji přečká. Z jednotlivých oddělení se ozývaly písničky o vlaštovičkách, ježcích, liškách, ze schodů létaly papírové vlaštovky, nástěnky zdobily práce na téma Živá příroda. Zaznělo mnoho pohádek, vedly se diskuze.

Přetrvávající teplé počasí bylo velkou výhodou i pro další práci. Přemíra energie, zadržovaná v lavicích, se mohla konečně uvolnit při dopravní výchově a jízdě na koloběžkách. Žáci si na překážkové dráze procvičili svoji obratnost, rovnováhu a přidali i něco málo z pravidel silničního provozu.

V průběhu října se školní družina zapojila do celoškolního projektu k oslavám 100. výročí založení republiky. Dostali jsme za úkol výtvarně zpracovat postavičky z televizních večerníčků Zdeňka Smetany.  Chodby a další prostory školy se vyzdobily postavičkami Rákosníčků, Křemílka a Vochomůrky, Malé čarodějnice a jinými.

Další důležitou událostí se pro nás stal Den otevřených dveří s názvem „Táto, mámo, pojď si hrát“. Velká účast rodičů, prarodičů a sourozenců byla příjemným překvapením nejenom pro děti samotné, ale i pro pedagogické pracovníky družiny. Společně strávené odpoledne se neslo v příjemné a pohodové atmosféře, připravené aktivity se líbily dětem i dospělým.

Závěr tohoto měsíce patřil strašidlům a jejich tanečnímu reji. Na tuto akci se všichni poctivě připravovali – stříhali, lepili i vybarvovali, z donesených dýní dlabali lucerny. Celý poslední říjnový den si užívali vyučování i odpolední čas v kostýmech.

První dva měsíce jsou za námi, všichni si již zvykli na nové kolektivy v jednotlivých odděleních, na denní režim a kroužky, které jsou v plném proudu. Vychovatelky a pan vychovatel se mohou soustředit na nové zajímavé programy a akce, které všechny ještě čekají.

Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka ŠD