Školní kolo Dějepisné olympiády

Ve středu dne 21. listopadu 2018 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády.

Tematické zaměření letošního ročníku bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Do soutěže se zapojilo celkem jedenáct žáků z 8. a 9. ročníku.

Výsledky školního kola Dějepisné olympiády

Úspěšnými řešiteli školního kola se stali žáci, kteří překonali 60 % z maximálního počtu bodů – Ondřej Vlasák (VIII. B), David Lodr (IX.), Ivana Lehoučková (VIII. B), Lukáš Rojíček (VIII. B) a Zdeněk Richtr (IX.)

Do okresního kola Dějepisné olympiády postupují z 1. místa David Hrdlička (IX.), z 2. místa Sára Spáčilová (VIII. B) a z 3. místa Tomáš Černý (IX.). Okresní kolo soutěže proběhne ve dnech 16.–17. ledna 2019 na základní škole v Jílovém u Prahy.

Gratuluji postupujícím a všem soutěžícím děkuji za účast.

Roman Navrátil