Dopravní výchova v I. B

Ve čtvrtek dne 11. října 2018 probíhala hodina prvouky I. B venku před školou. Ukázali jsme si, kde začíná vozovka, jaké dopravní značky máme u školy, co znamenají a kde jsou přechody pro chodce.  Nacvičili jsme správnou chůzi po chodníku a po přechodu. Děti si tak v praxi vyzkoušeli to, co se v hodinách prvouky naučili.

Martina Mudruňková, třídní učitelka I. B