Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční

v úterý dne 12. června 2018 od 17:00 hodin.

Na schůzce se mimo jiné dozvíte, co všechno budou děti potřebovat v první třídě, jaká je organizace prvního dne i prvního týdne ve škole.

Těšíme se na Vás.

Jana Bergerová