Sběr papíru

Na úterý 19. června 2018 Žákovský parlament naplánoval druhou akci na podporu projektu Prales dětem – sběr papíru. Všichni dlouho dopředu doma střádali starý papír, aby ho pak mohli v tento jeden den přinést, šlo i o soutěž jednotlivců, kdo přinese papíru nejvíce. Od sedmé hodiny ráno se naše školní šatna začala plnit balíčky a balíky, krabicemi malými i obrovskými. Nosily nejen děti, ale velmi často maminky a tatínci, bez jejichž obrovské pomoci by to ani nešlo. Patří jim za to náš velký dík.

Celkem se podařilo nasbírat a odevzdat starý papír za 4 812 Kč. Moc děkujeme všem, kteří se do akce zapojili.

Třemi nejlepšími sběrači byli:

  1. místo Nathali Adrásik (2. B)
  2. místo Martin Slabihoud (1. C)
  3. místo Marek Řičica (3. A)

Výtěžek z obou akcí na podporu projektu Prales dětem, z výstavy výtvarných děl z odpadového materiálu a ze sběru papíru, činí 8 536 Kč. Tyto peníze (po odečtení nákladů na poštovné) posíláme na výkup pozemků v pralese v Indonésii. Rozšíříme tím rezervaci Green Life a zachráníme tak část pralesa před devastací.

Moc děkujeme všem, kteří jste přispěli na naše dvě akce, protože jste se tak připojili k lidem, kteří chápou, že ochrana deštných pralesů je globálním zájmem nás všech, kteří dokážeme myslet na budoucnost Země a vlastních dětí. Díky!

Ilona Kaplanová, koordinátorka Žákovského parlamentu