Dílny čtení (II.B)

Ve školním roce 2017/2018 třída II. B měla každý čtvrtek hodinu dílen čtení. Během těchto hodin jsme trénovali čtení s porozuměním a plnili následné úkoly (namaluj obrázek, vyhledej odpověď na otázku, vypiš postavy atd.). Realizovali jsme  i několik projektů společně s II. A – např. „Autor a ilustrátor dětských knih“, kdy si děti navzájem formou referátu sdělovaly faktografické údaje o autorech, ilustrátorech a knihách. Také jsme trénovali čtenářské strategie: shrnování, vyjasňování, předvídání a kladení otázek. Hodina dílen čtení vždy končila dvaceti minutami tichého čtení.

Každý žák II. B si vedl čtenářský deník, kam zapisoval svou přečtenou knihu a počet stran. Dohodli jsme se na jedné knize za měsíc, dle vlastního výběru. Na konci školního roku jsme tyto stránky sečetli a zjistili jsme, že největší čtenář dokázal přečíst 4 500 stran za 10 měsíců.

Všichni žáci II. B přečetli dohromady 31 609 stran.

Toto číslo je ohromující i vzhledem k tomu, že ještě nedávno skládali žáci z písmenek slabiky. Co je ovšem hlavním přínosem dílen čtení? Probuzení zájmu o knihy, příjemné chvíle strávené diskusemi o knihách, autorech a ilustrátorech, ale hlavně se z žáků stali skuteční čtenáři.

Martina Mudruňková, třídní učitelka