Exkurze do Tábora (4. r.)

V úterý 27. března 2018 proběhla pro žáky 4. ročníku vlastivědná exkurze. Společně jsme navštívili Husitské muzeum v Táboře. Na začátku prohlídky jsme zhlédli krátký film, který nám přiblížil dobu před vypuknutím husitských válek. Poté jsme si prohlédli moderní expozici Husité s řadou interaktivních prvků. Děti zejména zaujala možnost vyzkoušet si váhu kroužkové košile a taktika válčení pomocí vozové hradby. Neméně zajímavá byla i dobrodružná cesta chodbami středověkého podzemí. Chtěli bychom poděkovat průvodkyním muzea, které nám období husitství přiblížily zajímavou a zábavnou formou.

Radka Jílková, třídní učitelka IV. A