Druhá čtenářská dílna prvňáků a deváťáků

V dubnu se opět setkali naši nejmladší s těmi nejstaršími.

Druhou dílnu čtení připravila pro děti paní učitelka Ilona Kaplanová. Prvňáčkům dala za úkol, aby si na ni přinesli svoji rozečtenou knihu a představili ji „svým“ deváťákům. Malí i velcí čtenáři se velice těšili, až společně zasednou ke knížkám a přenesou se tak do kouzelného světa fantazie. Paní učitelka dětem sdělila, co je během druhé dílny čtení čeká, ukázala všem pracovní listy a motivovala děti k tomu, aby si společné chvilky náležitě užily. To se také podařilo. Při společném sdílení děti nadšeně mluvily o tom, jak je společné čtení bavilo a jak bez problémů zvládly vypracovat i čtenářský list. Ten byl tentokráte zaměřen na prostředí, ve kterém se příběhy odehrávaly. Deváťáci byli překvapeni, jak prvňáčci již velmi dobře čtou.

Společné čtení probíhalo v příjemné atmosféře a všichni odcházeli s úsměvem ve tváři.

Světlana Vrbková, třídní učitelka IX. třídy