Den otevřených dveří v družině

Všechna oddělení školní družiny ZŠ Průhonice se 28. listopadu 2017 otevřela pro zájemce, kteří se přišli podívat, kde a jak tráví čas po vyučování žáci naší základní školy. Zájem byl opravdu veliký a v některých okamžicích bylo ve třídách skutečně těsno. Rodiče, prarodiče i sourozenci se nejenom ptali, prohlíželi si nápadité prostředí, seznamovali se se vzdělávacími plány a aktivitami jednotlivých oddělení, ale většinou nakonec stejně neodolali a do zajímavých činností probíhajících v jednotlivých dílničkách se aktivně zapojili. Pomáhali dětem s výrobou drobných předmětů s vánoční tematikou, stavěli ze stavebnic, hráli společenské hry, kreslili. Ale hlavně, byli všichni spolu a v družině se všichni družili a to je naším cílem.

Příjemná a přátelská atmosféra byla odměnou vychovatelkám a panu vychovateli za jejich snahu děti v odpoledním čase nejenom dále vzdělávat, ale vést k aktivnímu trávení volného času, učit je relaxovat, prohlubovat jejich dovednosti, komunikační schopnosti a vést k týmové práci.

Všem, kteří si našli čas a přišli za dětmi a jejich vychovatelkami, tímto velice děkujeme a těšíme se na další setkávání.

Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka ŠD