Vánoční výlet ŠD

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se uskuteční vánoční výlet školní družiny do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem.

Tradiční vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ je jako každoročně umístěna do celého areálu skanzenu.

V interiérech všech osmi chalup jsou scény ze života našich předků předvádějící starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Výstava začíná starodávnými přástkami a dračkami s podvečerním besedováním, jsou zde předváděny tradiční obchůzky barborek a lucek a mikulášský průvod s nadílkou.

Celá jedna chalupa je věnována přípravám na Vánoce v polabské lidové kuchyni, nákupům na předvánočních trzích a ukázkám starých druhů vánočního cukroví.

„Staročeská chalupa“ je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“ a štědrovečerním koledováním. Nově jsou zde letos vystaveny všechny lidové betlémy z vlastních sbírek.

Chalupy v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové v průběhu minulého století.

Na závěr je ve staré škole scéna tříkrálové koledy.

Součástí vánoční výstavy jsou vedle starých lidových a kostelních betlémů také současné betlémy z nejrůznějších materiálů, ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků.

Zvláštní část výstavy tvoří soustavně rozšiřovaná kolekce papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic, umístěná do velkého výstavního sálu v bednárně. Zde je i velký betlém z oblékaných figurek, zhotovený podle vlastního vystřihovacího „Betlému z Přerova nad Labem“ od akad. malíře Jiřího Škopka.

Také je zde k vidění rozměrný betlém ve stylu neapolských jesliček.

Pro děti budou připraveny také dílničky. Poplatek za dílničku na jedno dítě je zahrnut v ceně výletu. Tento poplatek je zasílán chráněným dílnám. Výrobek si odvezou děti domů.

Cena výletu: 300 Kč (doprava, vstupné, dílnička)

Odjezd od školy: 12.30 hod.

Návrat ke škole: 17.00–17.30 hod.

Kapacita autobusu: 50 osob

Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka ŠD