Národní testování 9. tříd SCIO

Vážení rodiče,

ve dnech 6.–13. 11. 2017 bude na naší škole probíhat Národní testování 9. tříd SCIO.

Toto testování je celorepublikové a slouží škole jako nástroj pro získávání kvalitní a nestranné zpětné vazby. Současně výsledky testování slouží k porovnávání se stovkami škol v České republice.

Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Škola získá podrobné výstupy o žácích, třídě i škole. Tyto výstupy jsou přístupny i rodičům a žákům samotným. Každý žák obdrží přístupová hesla a přihlašovací údaje potřebné pro vstup do aplikace ScioDat. V případě zájmu mohou rodiče vyplnit dotazník.

Harmonogram testování testování

  • pondělí 6.11.: český jazyk (45 minut)
  • úterý 7.11.: matematika (60 minut)
  • pátek 10.11.: obecné studijní předpoklady (60 minut)
  • pondělí 13.11.: anglický jazyk (45 minut)

Romana Šilová, zást. ředitelky