Kaštanový den v I. A

Přestože byl pátek třináctého, děti z I. A si užily svůj první projektový den. Celé vyučování posloužily jako skvělá pomůcka nasbírané kaštany a děti plnily úkoly inspirované těmito podzimními plody.

Ve čtení a psaní použily děti kaštany ke hře s obrázky, četly slova z listů jírovce, vytvářely z kaštanů tvary různých písmenek, řešily podzimní čtyřsměrku, cvičily uvolnění ruky kreslením oválných kaštanů i svislé vlnovky znázorňující let padajícího listí.

Při hodině matematiky porovnávaly počty kaštánků, sčítaly je, stavěly ve skupinkách středově souměrné obrázky, modelovaly z kaštanů číslice.

Luštily také bludiště s kaštánky a výtvarně zpracovávaly kaštanové listy.

Odměnou za celodenní aktivitu byly také kaštany, ale tentokrát čokoládové.

Nyní nasbírané kaštany poputují k myslivci a v zimě se stanou potravou pro strádající zvěř.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka I. A