Rozmístění tříd ve školním roce 2017/2018

Plán školy 2017/2018

 

Ředitelka školy: Mgr. Ester Štorková Pavilon B (1. p.)
Zást. řed. pro 1. stupeň: Mgr. Romana Šilová Pavilon B (1. p.)
Zást. řed. pro 2. stupeň: Mgr. Roman Navrátil Pavilon B (1. p.)
Ekonomka školy: Ing. Vlasta Jarešová Pavilon B (1. p.)
Školník: Josef Houlík Pavilon B (suterén)
Sborovna Pavilon B (1. p.)
I. A (Mgr. Ilona Kaplanová) Pavilon A (přízemí)
I. B (PaedDr. Kateřina Petrášková) Pavilon E (1. p.)
I. C (Mgr. Soňa Svobodová Králová) Pavilon A (přízemí)
II. A (Mgr. Lucie Stuchlíková) Pavilon A (1. p.)
II. B (Mgr. Martina Mudruňková) Pavilon A (1. p.)
II. C (Mgr. Gabriela Kubanová) Pavilon A (přízemí)
III. A (Mgr. Jana Bergerová) Pavilon A (1. p.)
III. B (Mgr. Markéta Průšová) Pavilon E (1. p.)
III. C (Mgr. Alena Fingralová) Pavilon E (přízemí)
IV. A (Mgr. Radka Jílková) Pavilon C (1. p.)
IV. B (Mgr. Alena Hašková) Pavilon C (1. p.)
IV. C (Bc. Martin Bukáček) Pavilon C (1. p.)
V. A (Mgr. Petra Švábíková) Pavilon B (1. p.)
V. B (Bc. Lukáš Kačinetz) Pavilon B (přízemí)
VI. A (Mgr. Jana Hanusová) Pavilon D (1. p.)
VI. B (Mgr. Pavla Kofroňová) Pavilon D (1. p.)
VII. A (Mgr. Hana Helcl Hoffmannová) Pavilon D (1. p.)
VII. B (Mgr. Petr Stříbný) Pavilon D (1. p.)
VIII. A (Ing. Barbora Vošická) Pavilon D (přízemí)
VIII. B (Mgr. Iva Chudomelová) Pavilon D (přízemí)
IX. (Mgr. Světlana Vrbková) Pavilon D (1. p.)
Školní družina I. (Michaela Berkovičová) Pavilon A (přízemí, třída I. A)
Školní družina II. (Bc. Eva Kohoutová) Pavilon A (přízemí, třída I. C)
Školní družina III. (Soňa Smržová) Pavilon A (přízemí, třída II. C)
Školní družina IV. (Miroslava Walterová) Pavilon E (1. p., třída III. B)
Školní družina V. (Mgr. Dana Otradovcová) Pavilon E (1. p., třída I. B)
Školní družina VI. (Mgr. Petr Vondra) Pavilon E (přízemí, třída III. C)